انتشار چاپ جدید کتاب «هشدارهای تربیتی»
420 بازدید
تاریخ ارائه : 11/29/2013 1:44:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

چاپ یازدهم کتاب «هشدارهای تربیتی» منتشر شد. الحمدلله. موضوع کتاب: چهل مسئله مهم تربیتی. راهنمای پدران، مادران، معلمان. ناشر کتاب: انتشارات هجرت. قم. خیابان معلم. کوچه 4 پلاک 100 تلفن 02537742459