برگزیده شدن کتاب{نبرد بی برنده}
462 بازدید
تاریخ ارائه : 11/30/2013 11:34:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

کتاب « نبرد بی برنده »، در حوزه خانواده وجوانان، از سوی وزارت ورزش وجوانان، برگزیده کشوری شد و از کتاب و نویسنده اش تجلیل شد. الحمدلله.

موضوع کتاب: مجادله همسران و مهارت های زدودن مجادله. آموزش مهارت هایی برای برای بهتر زیستن همسران، به ویژه زوج های جوان.

ناشر کتاب: خادم الرضا. قم. صفائیه. انتهای بیگدلی. پلاک 284 تلفن 02537742142