نشر نهج البلاغه دو زبانه
181 بازدید
تاریخ ارائه : 10/18/2014 10:07:00 AM
موضوع: علوم حدیث

کتاب ترجمه و توضیح نهج البلاغه اینجانب، به زبان فارسی و بدون متن عربی، قبلا منتشر شده است. اکنون این کتاب، همراه متن کامل عربی آن، منتشر شد. الاهی شکر.

ناشر کتاب « به نشر» (انتشارات آستان قدس رضوی) است.