تجدید چاپ کتاب «جوانان و انتخاب همسر»
80 بازدید
موضوع: علوم تربیتی

کتاب «جوانان و انتخاب همسر» سی و هفتمین چاپ خود را تجربه کرد. این کتاب از پرخواننده ترین کتاب ها در موضوع انتخاب همسر است و تا کنون بیش از 130000 نسخه از آن منتشر شده و به چند زبان زنده جهان ترجمه و منتشر شده است.

ناشر کتاب: انتشارات پارسایان قم.