مردان مقتدر/2
44 بازدید
محل نشر: ماهنامه قدر/شماره64
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/00/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مهارت های زندگی