مردان مقتدر/ 3
49 بازدید
محل نشر: ماهنامه قدر/شماره65
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/06/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مهارت های زندگی