نبرد بی برنده (چاپ هشتم)
56 بازدید
ناشر: خادم الرضا /قم
نقش: نویسنده
شابک: 678 -964 -2590-80-3
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 8
زبان : فارسی
این اثر نخستین و تنها کتاب مستقل درباره ی مجادله همسران است. در این کتاب چه می خوانیم ؟ *فصل یکم: چیستی مجادله همسران،ماهیت آن، نشانگان آن،نمایی از این میدان کارزار فضیلت سوز. *فصل دوم: زیان های مجادله همسران،لطمه هایی که به هستی و خاندان می زندو آثار غمبار این نبرد بی برنده. *فصل سوم: عوامل ایجاد مجادله همسران، سبب ها، باعث ها، ریشه ها و انگیزه های این جدال بیهوده. *فصل چهارم: چاره کار، راهبردهایی برای مهار مجادله همسران و مدیریت آن، درمان این آفت تباه گر، مهارت هایی برای مقابله با آن، راهکارهایی برای ریشه کنی آن. مهارت هایی برای بهتر زیستن همسران. راهبردهایی ویژه برای زوج های جوان. این کتاب در سال 1392 از سوی وزات ورزش و جوانان به عنوان کتاب برگزیده کشوری در حوزه خانواده و جوانان انتخاب و معرفی شد.