فرهنگ خانواده
51 بازدید
ناشر: نورالزهرا /قم/پل حجتیه/تلفن37739106
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
بررسی همه جانبه مسائل خانواده. بایدها و نبایدهای زندگی خانوادگی. آموزش مهارت های زندگی خانوادگی. راهکارهایی راهبردی برای بهتر زیستن اعضای خانواده