اینگونه زندگی کنیم
57 بازدید
ناشر: انتشارات پارسایان و قدسیان/ قم
نقش: مترجم
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
امیر مؤمنان علیه السلام هنگام بازگشت از نبرد صفین، این نامه را به فرزند خویش، امام حسن علیه السلام نگاشت. اگر چه این نامه، در اصل، برای فرزند صلبی آن حضرت، نوشته شده، اما منشوری است تابناک برای همه فرزندان روحانی امیرمؤمنان علیه السلام و پیامی است جاویدان برای همه جوانان و همه رهجویان و همه سعادتخواهان، در همیشه روزگاران، که بسیاری از رازهای زندگانی اینجهانی و آنجهانی را کاویده و برای بخش های گوناگونه حیات آدمیان، رهنمون ارائه فرموده است.