شیوه شهریاری
52 بازدید
ناشر: انتشارات پارسایان و قدسیان/ قم
نقش: مترجم
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
هنگامی که جامعه مصر، و کار فرمانروای آن، محمد بن ابی بکر، ناپایدار گشت، امیرمؤمنان علیه السلام مالک اشتر نخعی را به فرمانروایی آن دیار گمارد و این منشور گرانسنگ حکومتی و اخلاقی را، که بلندترین نامه نهج البلاغه است و سرشار از ارجمندترین معارف و و مفاهیم برای اداره حیات آدمیان است، برایش نگاشت.