شب قدر، شبی که شیطان در زنجیر است
50 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : هفته نامه خانه کتاب
تاریخ نشر : Aug 13 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0