سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه فرهنگی انتشاراتی پارسایان قم  
موسس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی  
همکاری 
مرکزمشاوره حوزه علمیه قم 
مشاور 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مشاوره 
همکاری 
مجله زائرمشهد 
نویسنده  
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
کارشناس مسائل خانواده  
همکاری 
انجمن قلم حوزه 
عضو 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
حضور در برنامه ها 
همکاری 
رادیو معارف 
کارشناس / سخنران / مشاوره 
 
 
سخنرانی / مشاوره / پاسخگویی به پرسش 
همکاری 
دانشگاه 
مشاور / سخنران / مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
سخنرانی / مشاوره / تدریس 
همکاری 
آموزش و پرورش 
مدرس / سخنران / مشاور 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تدریس / سخنرانی / مشاوره 
همکاری 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تدریس 
تدریس 
گوناگون 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اخلاق/خانواده/تربیت/جوانان 
تدریس 
رادیو معارف 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه / اخلاق / خانواده 
تدریس 
دانشسرای تربیت معلم / آمزش و پرورش /سپاه / بسییج  
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اخلاق اسلامی / معارف / تربیت 
تدریس 
حوزه های علمیه قم / لامرد / ÷÷÷ 
مدرس 
 
 
پایه های یک تا شش