سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه فرهنگی انتشاراتی پارسایان قم  
موسس 
 
ادامه دارد 
علمی  
همکاری 
مرکزمشاوره حوزه علمیه قم 
مشاور 
 
ادامه دارد 
مشاوره 
همکاری 
مجله زائرمشهد 
نویسنده  
 
ادامه دارد 
کارشناس مسائل خانواده  
همکاری 
انجمن قلم حوزه 
عضو 
 
ادامه دارد 
حضور در برنامه ها 
همکاری 
رادیو معارف 
کارشناس / سخنران / مشاوره 
 
 
سخنرانی / مشاوره / پاسخگویی به پرسش 
همکاری 
دانشگاه 
مشاور / سخنران / مدرس 
 
ادامه دارد 
سخنرانی / مشاوره / تدریس 
همکاری 
آموزش و پرورش 
مدرس / سخنران / مشاور 
 
ادامه دارد 
تدریس / سخنرانی / مشاوره 
همکاری 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تدریس 
تدریس 
گوناگون 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اخلاق/خانواده/تربیت/جوانان 
تدریس 
رادیو معارف 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه / اخلاق / خانواده 
تدریس 
دانشسرای تربیت معلم / آمزش و پرورش /سپاه / بسییج  
مدرس 
 
ادامه دارد 
اخلاق اسلامی / معارف / تربیت 
تدریس 
حوزه های علمیه قم / لامرد / ÷÷÷ 
مدرس 
 
 
پایه های یک تا شش