سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه فرهنگی انتشاراتی پارسایان قم  
موسس 
1398/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی  
همکاری 
مرکزمشاوره حوزه علمیه قم 
مشاور 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مشاوره 
همکاری 
مجله زائرمشهد 
نویسنده  
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
کارشناس مسائل خانواده  
همکاری 
انجمن قلم حوزه 
عضو 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
حضور در برنامه ها 
همکاری 
رادیو معارف 
کارشناس / سخنران / مشاوره 
 
 
سخنرانی / مشاوره / پاسخگویی به پرسش 
همکاری 
دانشگاه 
مشاور / سخنران / مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
سخنرانی / مشاوره / تدریس 
همکاری 
آموزش و پرورش 
مدرس / سخنران / مشاور 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تدریس / سخنرانی / مشاوره 
همکاری 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تدریس 
تدریس 
گوناگون 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اخلاق/خانواده/تربیت/جوانان 
تدریس 
رادیو معارف 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه / اخلاق / خانواده 
تدریس 
دانشسرای تربیت معلم / آمزش و پرورش /سپاه / بسییج  
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اخلاق اسلامی / معارف / تربیت 
تدریس 
حوزه های علمیه قم / لامرد / ÷÷÷ 
مدرس 
 
 
پایه های یک تا شش 
همکاری 
مرکز مشاوره حوزه علمیه قم. 
مشاور 
1370/12/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مشاوره 
تدریس 
دانشگاه طلوع مهر قم 
مدرس 
1397/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تدریس 
تدریس 
رادیو معارف 
مدرس/سخنران 
1400/02/17 
1400/09/18 
نهج‌البلاغه 
همکاری 
دانشگاه طلوع مهر قم 
مشاور 
1397/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مشاوره 
تدریس 
مجتمع فرهنگی نور 
مدرس 
1370/01/17 
1370/12/29 
تدریس فرهنگ خانواده 
تدریس 
دانشگاه های کشور 
مدرس و سخنران 
1370/02/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
سخنرانی و تدریس مسائل جوانان و ازدواج 
تدریس 
مدرسه حجتیه قم 
مدرس 
1370/07/01 
1380/03/31 
تدریس فقه، تفسیر قرآن، اخلاق 
تدریس 
مدرسه علمیه رضویه لامرد  
مدرس 
1369/02/01 
1371/12/27 
تدریس اخلاق، معارف، مناجات عرفان 
تدریس 
مراکز علمی گوناگون 
مدرس 
1380/02/01 
1399/12/28 
تدریس فن بیان؛ تعلیم سخنرانی و تدریس 
تدریس 
جبهه 
مدرس 
1360/02/01 
1370/02/01 
تدریس اخلاق و عقاید، در فواصل گوناگون جنگ، از آغاز تا پایان جنگ 
همکاری 
دانشگاه دولتی قم 
مدرس و مشاور 
1370/02/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مشاوره و تدریس خانواده 
اداری 
دانشگاه قم 
موسس 
1380/02/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تاسیس دفتر خانواده و ازدواج 
همکاری 
نشریات گوناگون 
همکاری علمی و قلمی 
1370/02/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
همکاری علمی و قلمی با نشریات گوناگون؛ خانه خوبان، پیام زن، و ...