نمایش رزومه
اطلاعات شخصی
نام:علی اکبر
نام‌خانوادگی:مظاهری اصفهانی
تاریخ تولد:1337/01/04
کشور محل تولد: ایران
استان محل تولد:اصفهان
اطلاعات تماس
 • پست الکترونیک:mazaheriesfahani@gmail.com
تخصص و سوابق علمی
 • تخصص اصلی: فقه و اصول
آشنا به زبان‌های
 • آشنا به زبان فارسی در سطح زبان مادری
 • آشنا به زبان عربی در سطح خوب
سوابق کاری
 • موسسه فرهنگی انتشاراتی پارسایان قم ، موسس ، تا کنون
 • مرکزمشاوره حوزه علمیه قم ، مشاور ، تا کنون
 • مجله زائرمشهد ، نویسنده ، تا کنون
 • انجمن قلم حوزه ، عضو ، تا کنون
 • رادیو معارف ، کارشناس / سخنران / مشاوره ، تا کنون
 • دانشگاه ، مشاور / سخنران / مدرس ، تا کنون
 • آموزش و پرورش ، مدرس / سخنران / مشاور ، تا کنون
 • حوزه علمیه ، مدرس ، تا کنون
آثار و تالیفات
 • مقاله فراغت ویژه , نویسنده , مجله خانه خوبان شماره29 , 1390/1/15
 • مقاله نبرد بی برنده , نویسنده , مجله خانه خوبان شماره24 ,
 • مقاله خان داداش , نویسنده , مجله خانه خوبان شماره 30 , 1390/2/15
 • مقاله در خلوت کوهستان , نویسنده , مجله خانه خوبان شماره24 ,
 • مقاله زندگی حقوقی،زندگی اخلاقی , نویسنده , مجله پیام زن،شماره202 ,
 • مقاله سطح امید , نویسنده , مجله پیام زن،شماره204 ,
 • مقاله آموزش زندگی , نویسنده , مجله پیام زن/ شماره205 ,
 • مقاله تفاهم ها و تفاوت ها , نویسنده , مجله پیام زن،شماره206 ,
 • مقاله همدلی وسازگاری،رمزسعادت زوجین , نویسنده , مجله پیام زن،شماره206 ,
 • مقاله زشتی عیبجویی و عیبگویی , نویسنده , مجله پیام زن ,
 • مقاله حصار حیات , نویسنده , مجله پیام زن،شماره209 ,
 • مقاله استقلال انسانی , نویسنده , مجله پیام زن،شماره210 ,
 • مقاله برانگیخن غیرت و حسادت همسر , نویسنده , مجله پیام زن،شماره212 ,
 • مقاله قناعت وخشنودی،راز خوشبختی , نویسنده , مجله آشنای خانواده /شماره151 ,
 • مقاله همدیگر را دوست داشته باشیم , نویسنده , مجله آشنای خانواده /شماره152 ,
 • مقاله هر روز، یک سخن دلاویز , نویسنده , مجله آشنای خانواده /شماره153 ,
 • مقاله تحمیل های ناروا , نویسنده , مجله آشنای خانواده/شماره154 ,
 • مقاله استقلال عاقلانه , نویسنده , مجله آشنای خانواده/شماره157 ,
 • مقاله نبرد نی برنده , نویسنده , مجله آشنای خانواده/شماره159 ,
 • مقاله حیات خجسته , نویسنده , مجله آشنای خانواده/شماره160 ,
 • مقاله در خلوت خویش , نویسنده , مجله آشنای خانواده/شماره161 ,
 • مقاله شوخی های زهرناک , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره185 ,
 • مقاله بی هدفی،آفت زندگی , نویسنده , مجله خانه خوبان/شماره 31 , 1390/4/15
 • مقاله کیمیاگران/1 , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره186 ,
 • مقاله کیمیاگران2 , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره187 ,
 • مقاله هشدارهای تربیتی , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره188 ,
 • مقاله تمثیل های عبرت آموز , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره188 ,
 • مقاله همسرتان را آنگونه که هست،بپذیرید , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره189 ,
 • مقاله حکمت های علوی , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره189 ,
 • مقاله مقایسه های ناروا , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره190 ,
 • مقاله هووهای ساختگی(هووچه ها)/1 , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره191 ,
 • مقاله هووهای ساختگی(هووچه ها)/آغاز , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر ,
 • مقاله هووهای ساختگی(هووچه ها)/2 , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره192 ,
 • مقاله هووهای ساختگی(هووچه ها)/3 , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره193 ,
 • مقاله هووهای ساختگی(هووچه ها)/4 , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره194 ,
 • مقاله هووهای ساختگی(هووچه ها)/5 , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره195 ,
 • مقاله فرهنگ خانواده , نویسنده , مجله میثاق با کوثر/شماره31 ,
 • مقاله جایگاه برادر بزرگتر... , نویسنده , روزنامه قدس ,
 • مقاله از خراسان تا عرش رحمان , نویسنده , روزنامه قدس ,
 • مقاله حاجت های عارفانه , نویسنده , روزنامه قدس ,
 • مقاله قم و خراسان،دو کانون ایمان , نویسنده , روزنامه قدس ,
 • مقاله خراسان،مرکز ایران , نویسنده , روزنامه قدس ,
 • مقاله جایگاه رفیع امام رضا علیه السلام , نویسنده , روزنامه قدس ,
 • مقاله دوران نامزدی 1 , نویسنده , ماهنامه آشنای خانواده ,
 • مقاله دوران نامزدی 2 , نویسنده , ماهنامه آشنای خانواده ,
 • مقاله دوران نامزدی 3 , نویسنده , ماهنامه آشنای خانواده ,
 • مقاله دوران نامزدی 4 , نویسنده , ماهنامه آشنای خانواده ,
 • مقاله دوران نامزدی 5 , نویسنده , ماهنامه آشنای خانواده ,
 • مقاله دوران نامزدی 6 , نویسنده , ماهنامه آشنای خانواده ,
 • مقاله دوران نامزدی 7 , نویسنده , ماهنامه آشنای خانواده ,
 • مقاله دوران نامزدی 8 , نویسنده , ماهنامه آشنای خانواده ,
 • مقاله دوران نامزدی 9 , نویسنده , ماهنامه آشنای خانواده ,
 • مقاله دوران نامزدی 10 , نویسنده , ماهنامه آشنای خانواده ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفتهای طلبگی/مقدمه , نویسنده , روزنامه رسالت , 1373/8/22
 • مقاله رهتوشه ها و آفتهای طلبگی/2/قبل از ورود به حوزه , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفتهای طلبگی/3/رهتوشه و آفت اول , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/4/ایمان به هدف... , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/5/لزوم شناخت در انتخاب هدف , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/6/موارد شناخت , نویسنده , ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/7/استعداد... , نویسنده , روزنامه رسالت , 1373/10/4
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/8/ذوق و شوق , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/9/هنگام اقدام , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/10/آغاز راه , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/11/تقوا , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/12/تقوا دژی مستحکم , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/13/ملکه تقوا , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/14/تقوای ستیز وتقوای پرهیز , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/15/راه های تحصیل تقوا , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/16/ادامه راه های تحصیل تقوا , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/17/تدبر در قرآن , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/2/17
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/18/تدبر در گفتار و رفتار معصومین , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/2/24
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/19/مناجات ونیایش , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/3/21
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/20/تنوع درنیایش , نویسنده , , 1374/3/28
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/21/مطالعه کتاب , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/4/4
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/22/انجام مستحبات وترک مکروهات , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/4/18
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/23/موعظه , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/5/1
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/24/همنشینی با خوبان , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/5/29
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/25/تازیانه سلوک , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/6/19
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/26/کوشش پایدار , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/6/26
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/27/درس اخلاق،ضرورتی اجتناب پذیر , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/7/9
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/28/درس اخلاق،ضرورتی اجتناب پذیر(2) , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/7/16
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/29/درس اخلاق،ضرورتی اجتناب ناپذیر(3) , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/7/23
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/30/خار را معرفت , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/7/30
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/31/پالایش جان , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/8/7
 • مقاله ویژگی های هدف گذاری , نویسنده , مجله خانه خوبان/شماره 32 , 1390/4/15
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/32/جویبار معرفت , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/8/14
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/33/کرامت و روحانیت , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/8/28
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/34/معلم اخلاق , نویسنده , روزنامه رسالت , 1384/9/5
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/35/امتحانی بزرگ , نویسنده , روزنامه رسالت , 1384/9/12
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/36/درجستجوی آفتاب , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/9/19
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/37/سخنی با باغبانان نهال ها , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/9/26
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/38/سخنی در باب کتاب های درسی , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/10/3
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/39/سخنی در باب ورزش , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/10/10
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/40/بهره جسم و جان , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/10/24
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/41/رویارویی اندیشه ها , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/11/1
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/42/مباحثه هدفمند , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/11/8
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/43/جدال ناصواب , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/11/15
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/44/پرسشگری،نه اشکال تراشی , نویسنده , روزنامه رسالت ,
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/45/پاسداری دل , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/12/6
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/46/نگاهبانی ذخائر فکری , نویسنده , روزنامه رسالت , 1374/12/20
 • مقاله رهتوشه ها و آفت های طلبگی/47/علم الهامی , نویسنده , روزنامه رسالت , 1375/1/19
 • مقاله به یاد آن فقیه پارسا(یادنامه آیت الله سید محمد باقر امامی) , نویسنده , فصلنامه جسیم , 1386/4/28
 • مقاله ویژگی های هدف گذاری , نویسنده , مجله خانه خوبان/شماره 33 , 1390/5/1
 • مقاله اکنون چه باید کرد؟ , نویسنده , پرتو سخن , 1382/8/26
 • مقاله مسیر کاروانیان آن جهان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/12/18
 • مقاله این جهان و آن جهان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/10/25
 • مقاله وظایف کارگزاران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/10/25
 • مقاله پویش حق جویان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/12/2
 • مقاله ستایش خدای سبحان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/12/14
 • مقاله هراس دوراندیشان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/1/19
 • مقاله سزای حق ستیزان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/1/21
 • مقاله اصناف مردمان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/4/24
 • مقاله محجوبان از آن جهان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/5/11
 • مقاله عاقبت سبکباران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/5/11
 • مقاله اسرار آشکار و نهان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/1/28
 • مقاله حکومت دادگران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/3/17
 • مقاله ارجمندی جهادگران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/3/27
 • مقاله نکوهش نیرنگ بازان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/4/18
 • مقاله اوصاف پیروان شیطان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/5/1
 • مقاله راز پایداری سلحشوران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/7/1
 • مقاله پلیدی غیبت دیگران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/8/26
 • مقاله پندنامه ای به جوانان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1381/10/8
 • مقاله شبهه پیشگان و باورمندان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1381/12/25
 • مقاله سیمای عالمان وعالم نمایان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/9/12
 • مقاله منشور فرمانروایان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1381/6/14
 • مقاله سوگنامه سرور بانوان جهان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1381/5/3
 • مقاله ارزشهای جاویدان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1381/2/15
 • مقاله گشایش دروازه های آسمان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1381/2/29
 • مقاله موعظه یاران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1381/4/20
 • مقاله تقرب به خدای سبحان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/12/9
 • مقاله ستمگران و فریبکاران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/12/5
 • مقاله گوهرهای درخشان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/10/16
 • مقاله تبیین معارف دین , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/9/22
 • مقاله آفریدگار و آفریدگان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/9/13
 • مقاله منشور مجاهدان و سلحشوران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/12/7
 • مقاله هشدار به آیندگان , نویسنده , , 1380/9/17
 • مقاله پاسداشت حرمت مسلمانان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/9/29
 • مقاله روزگار پیش و پس از پیامبر , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/9/21
 • مقاله منشور مجاهدان و سلحشوران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/9/7
 • مقاله حقوق یکسان مردمان , نویسنده , , 1380/8/28
 • مقاله هشدار به آیندگان , نویسنده , , 1380/9/17
 • مقاله پاسداشت سبقت جویان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/5/23
 • مقاله بهانه های لاف زنان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/6/15
 • مقاله پناهندگی به خدای سبحان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/8/13
 • مقاله حکومت حقمداران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/2/9
 • مقاله سعادت دو جهان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/7/16
 • مقاله فرجام پندناپذیران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/7/16
 • مقاله منش حکومت پیشگان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/9/16
 • مقاله تقواپیشگان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/9/12
 • مقاله سند خانه زمامداران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/9/1
 • مقاله دنیازدگان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/10/4
 • مقاله ابزار های رسیدن به هدف , نویسنده , ماهنامه خانه خوبان/شماره36 , 1390/8/15
 • مقاله از چرند و پرند تا طلاق , نویسنده , ماهنامه بین المللی زائر/شماره 203 , 1390/8/15
 • مقاله نکوهش بی غیرتان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1380/4/26
 • مقاله ذکر و ذاکران , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/9/26
 • مقاله منافقان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/9/14
 • مقاله یادی از آن روزگاران , نویسنده , , 1379/9/21
 • مقاله هشدارهای بی امان , نویسنده , روزنامه جمهوری اسلامی , 1379/9/13
 • مقاله خارها و خطرها , نویسنده , ماهنامه خانه خوبان/شماره37 , 1390/9/1
 • مقاله هنر عشق ورزی (1) , نویسنده , ماهنامه خانه خوبان/ شماره39 , 1390/11/1
 • مقاله مسائل زناشویی،رکن زندگی , نویسنده , ماهنامه خانه خوبان , 1390/10/1
 • مقاله هنر عشق ورزی(2) , نویسنده , ماه نامه خانه خوبان/شماره 40-41 , 1390/12/15
 • مقاله حکمت ها و فایده های عشق(2) , نویسنده , ماهنامه خانه خوبان/شماره 42 , 1391/2/15
 • مقاله آسیب شناسی ساحت عشق , نویسنده , ماهنامه خانه خوبان / شماره 43 , 1391/5/1
 • مقاله فاخته های غریب , نویسنده , ماه نامه خانه خوبان/شماره 44 , 1391/5/15
 • مقاله فاخته های همراه , نویسنده , ماهنامه خانه خوبان / شماره45 , 1391/6/15
 • مقاله شغلی به نام شوهری , نویسنده , ماهنامه خانه خوبان / شماره46 , 1391/7/15
 • مقاله سقفی برای آرامش , نویسنده , مجله قدر , 1391/10/15
 • مقاله گمان های دودمان سوز , نویسنده , مجله قدر , 1391/11/00
 • مقاله دوستت دارم , نویسنده , ماهنامه قدر/شماره59 , 1391/12/10
 • مقاله سایه زنی دیگر , نویسنده , ماهنامه قدر/شماره60 , 1392/00/00
 • مقاله جلوهای ریحانگی زن , نویسنده , هفته نامه سلامت / شماره418 /صفحه26 , 1392/02/07
 • مقاله قدم مردانه/ اقتدار مرد/1 , نویسنده , ماهنامه قدر/شماره61 , 1392/00/00
 • کتاب جوانان و انتخاب همسر (چاپ سی و نهم) , نویسنده , موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) , 1397
 • کتاب هشدارهای تربیتی (چاپ دهم) , نویسنده , انتشارات هجرت قم , 1391
 • کتاب زیارت خدا (چاپ دوم) , نویسنده , مرکز تحقیقات علوم اسلامی بنیاد جانبازان , 1376
 • کتاب از ژرفای حج , نویسنده , انتشارات دارالحدیث تهران و قم , 1375
 • کتاب از اوج آسمان (چاپ سوم) , نویسنده , انتشارات پارسایان قم , 1388
 • کتاب جوانان و دوران نامزدی (چاپ سیزدهم) , نویسنده , انتشارات پارسایان قم , 1390
 • کتاب نبرد بی برنده (چاپ نهم) , نویسنده , خادم الرضا /قم , 1396
 • کتاب نهج‌الفصاحه (چاپ چهارم) , مترجم , پارسایان و قدسیان/ قم/ تلفن7740069 , 1393
 • کتاب نهج البلاغه (چاپ سوم) , مترجم , جمال/ قم - به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) , 1395
 • کتاب فرهنگ خانواده (چاپ دوم) , نویسنده , نورالزهرا /قم/پل حجتیه/تلفن37739106 , 1393
 • کتاب نهج البلاغه پارسی (چاپ سوم) , نویسنده , انتشارات قدسیان، قم , 1391
 • کتاب اینگونه زندگی کنیم , مترجم , انتشارات پارسایان/ قم , 1391
 • کتاب شیوه شهریاری , مترجم , انتشارات پارسایان/ قم , 1391