کودک باهوش (1)
9 بازدید
موضوع: علوم تربیتی

پاسخ استاد علی‌اکبر مظاهری به پدری آینده‌نگر


پرسش:

پسرم کودک باهوشی است و تربیت کودک باهوش سخت است. من و همسرم برای تربیت صحیح او چه تدابیری باید بیندیشیم؟


پاسخ:
مقدمه:
✔️ پاره‌ای از ویژگی‌های کودک باهوش و کودک معمولی:
١. تربیت کودک باهوش و کودک کودن متفاوت است.
کودک کودن همانند بره می‌ماند؛ کمی جست‌وخیز می‌کند، اما وقتی با ریسمان به جایی بسته شد، آرام می‌گیرد و در آنجا می‌ماند. اگر به او بگویید بنشین می‌نشیند، اگر بگویید این سخن را بگو، می‌گوید و...
کودک معمولی همین‌که امری از سوی پدر و مادر گفته شود برایش کافی است. اما بچه باهوش و تیزهوش اگرچه فلسفه نمی‌داند، اما فیلسوفانه می‌اندیشد.
اگر به او بگویید: اینجا بنشین، می‌گوید: چرا بنشینم؟
اگر بگویید: این کار را نکن، می‌گوید: چرا نکنم؟
٢. کودک معمولی احتمالاً فربه شود و اضافه‌وزن هم بیاورد، سالم باشد و بیماری نگیرد. اما کودک باهوش ممکن است برخی از اوقات، خوب غذا نخورد، چون مهم‌ترین مسئله برای او شکم نیست و مسائل مهم‌تری برایش مطرح است؛ بنابراین ممکن است لاغر ‌شود، حتی گاهی ریزنقش است و گاهی هم بیمار می‌شود.
٣. کودک باهوش چندان منظم نیست، به وسایلی که اطرافش ریخته می‌شود اعتنا نمی‌کند و خود را معطل کارهای پیش‌پا افتاده نمی‌کند، اما کودک معمولی غالباً منظم است.

✔️راه‌کارها:
١. پذیرش سختی و انجام تلاش بیشتر
پدر و مادر باید بدانند و بپذیرند که تربیت فرزند باهوش مشکل‌تر و کاربرتر است و زحمت بیشتری می‌طلبد.
بنا بر مثال؛ برای دستیابی به طلا و گوهر ثمین باید سنگ را از اعماق زمین درآوریم و ذوب کنیم و مواد زایدش را برطرف سازیم و در نهایت با صرف هزینه و زمان و زحمت بسیار به طلا و جواهر برسیم. اما برای استخراج آهک نیاز به این همه کار و زحمت نیست؛همین‌که کنار کوه آهک برویم و یک پتک بزنیم کافی است.
البته در هر مسئله‌ای باید نتیجه آن‌را هم دید. کسی که زحمت و سختی استخراج طلا را کشیده است، ثروتمندتر و خشنودتر است یا آن که در پی آهک می‌رود؟
تربیت کودک باهوش، مانندِ استخراج طلا و جواهر، پرزحمت و سخت است، اما فرجامی نیکو و پرثمر دارد. ولی تربیت کودک معمولی مانند استخراج آهک، کم‌زحمت و راحت است، اما فرجامی کم‌ثمر دارد.
پذیرش این سختی و زحمت بیشتر گام اول در تربیت کودک تیزهوش است.

به قلم خانم نرگس صفرخانلو
این مطلب ادامه دارد...
۲۳ مهر ۹۸